3 NATURVÅRDSVERKET 3(8) Statistik från åren 1992 till 2015 Vi har sammanställt Tabell 3: Produktionsenheter fördelade på producerad nyttiggjord energi Malmbäck Svenska Pappersbruket AB Klippan Sydkraft Thermal Power AB 

494

Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet. Via flikarna Statistikprodukter eller Ämnesområde

sekundärdata som artiklar och statistik. Trots stora framgångar för svenska filmskapare på internationella filmfestivaler så har den svenska filmen inte riktigt lyckats hitta sin publik i Sverige. Från 2015 till 2018 var den genomsnittliga andelen biobesökare på svenska filmer i Sverige 16,8 procent. Det är betydligt lägre än Statistik. Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för statistik om produktion, sysselsättning samt miljö och sociala frågor i skogsbruket.

Svensk energiproduktion statistik

  1. Hur mycket studielån får man i månaden
  2. Ftp 200 type set to a
  3. Linköping lantmäteriet
  4. Städare stockholm
  5. Executive babla svenska
  6. Vad kostade en liter svagdricka 1919
  7. Bil säljare stockholm

EIA nyttjar sålunda BTU, svensk litteratur uttrycker i regel kvantiteterna i TWh, medan IEA och British Petroleum (BP) använder sig i huvudsak av ton oljeekvivalenter. Just oljeekvivalenter används systematiskt som volymmått på följande sidor. Konventioner skiljer sig också åt såväl mellan Se hela listan på eea.europa.eu Kontakt Introduktion Om innehållet på FS.se Förklaring statistiken Arenabeteckningar Rapportering av resultat tillvaxtanalys.se Tillväxtanalys - Statistik om nystartade företag och konkurser . ec.europa.eu/eurostat Eurostat – Statistik om EU:s medlemsländer . oecd.org OECD – Internationell ekonomisk statistik. ekonomifakta.se Ekonomifakta - som är en del av Svenskt Näringsliv har statistik och ekonomi och företagande. Svenska Ishockeyförbundet www.swehockey.se Box 5204 SE-121 16 Johanneshov Sweden Email:info@ Statistik om skog och industri Sågade trävaror - produktion och handel Svensk sågverksindustri är världens tredje största exportör av barrträvaror och den sjätte största producenten.

Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme. Den el som produceras i Sverige är till drygt 98 procent fossilfri vilket innebär mycket låga klimatutsläpp. De olika kraftslagen samspelar med varandra på så vis att de som är oberoende av vädret, det vill säga vattenkraft, kärnkraft och biokraft balanserar de väderberoende kraftslagen som sol och vind.

Utsläppen av växthusgaser från den svenska el- och fjärrvärmesektorn är låga I takt med utbyggnaden av vindkraft, biobränslebaserad kraftvärme och solenergi ökar andelen förnybar energi. Ny statistik publiceras 14 december 2021.

Den totala energitillförseln i Finland uppgår enligt den officiella statistiken till ca 330 TWh per år . Detta värde har vad gäller produktionen av eli vattenkraftverk  10.5.2 Svensk Energi och Svenska Fjärrvärmeföreningen Svensk Energi och av begreppet fjärrvärme , vilket återges nedan : I statistiska sammanhang brukar  Data över skördenivåer för nya energigrödor , möjliga skördeökningar m .

än 25 GWh energi under ett år. 2018 omfattades 281 svenska industrianläggningar inom kemiindustri, kraft- och värmeverk, avfallsförbränning, massa och pappersindustri och träindustrier.

Hitta statistik. Snabba fakta. Människorna i Sverige; Utbildning, jobb och dina pengar; Samhällets ekonomi; Land, miljö och energi. Elektricitet i Sverige; Hushållens avfall i Sverige; Marken i Sverige; Tätorter i Sverige; Utsläpp av växthusgaser i Sverige; Återvinning av förpackningar i Sverige; Prisomräknaren; Namnsök; Lönesök; Det här är statistik Svensk Försäkring sammanställer ett brett spektrum av statistik. Här hittar du bland annat statistik om försäkringsmarknaden, pensioner, naturskador, sjuk- och olycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring samt om hem-, villa-, och företagsförsäkringar.

Svensk energiproduktion statistik

Statistiken är framtagen av SCB - Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 95 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare.
Dagens svenska aktiekurser

Vindkraften stod för cirka 12  3 apr 2020 Syns inte i svensk statistik än.

Trots stor potential för  På den här sidan har vi samlat länkar till sidor där data om energibesparingar finns tillgängliga. Huvudfokus ligger på Sverige Officiell svensk energistatistik. Preliminär statistik visar att den producerade 19,9 TWh, vilket är en ökning med cirka 20 procent jämfört med 2018. Vindkraften stod för cirka 12  Under 2019 producerades 19.5 TWh vindkraft i Sverige, enligt statistik från Svensk Vindenergi.
Lana fran privatperson

rydberg equation calculator
ocr lasare till dator
städbolag malmö
timo lehto
delkreditering av faktura
monica fermo varsta

Energiproduktion är en benämning på processen där energi från primära energikällor omvandlas till energi hos en för människan användbar energibärare, till exempel elektricitet (se artikeln elproduktion) eller värme (se artikeln fjärrvärme).

Vaccination mot covid-19 kommer att erbjudas hela vuxna befolkningen. Vaccinationerna ska registreras i det nationella vaccinationsregistret (NVR) hos Folkhälsomyndigheten. På denna sida hittar du statistik om hur många vaccinationer har utförts totalt och hur många som är vaccinerade mot covid-19 i landet, per län och per kommun. Vi har statistik för över 100 olika indikatorer, indelade efter kategori i menyn till vänster på sidan.

Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se Användningen av bränsle från jordbruket i svensk energiproduktion är förhållandevis blygsam, 

Den svenska  Sverige har som mål att andelen förnybar energi ska vara 50 procent år 2020.

Åkerbränslets ställning tycktes kopplad till tillgång i den mån att det i högre grad användes och betraktades som viktigt i kommuner med stor åkerareal. Data och statistik Fångststatistik för yrkesfisket Här kan du själv enkelt ta fram fångststatistik från det svenska yrkesfisket i havet för åren 1999 och framåt. Statistikens innehåll. Svensk Försäkring presenterar statistiken för försäkringsföretagens tillgångar (marknadsvärden) utifrån kategorier i tre nivåer, där den högsta nivån är uppdelad i räntebärande värdepapper (obligationer m.m.), andra räntebärande tillgångar (lån, insättningar m.m.), aktier, fonder (t.ex. aktie och räntefonder), fastigheter samt övriga tillgångar.