Strukturell diskriminering utifrån hudfärg berör i dag en omfattande del av befolkningen. Tydliga kopplingar mellan inkomst och hudfärg finns, trots motsvarande utbildning. Länsstyrelsen hoppas att denna rapport ska utgöra ett konstruktivt underlag för aktiva åtgärder mot diskriminerande strukturer.

800

utveckla attityder och värderingar samt motarbeta diskriminerande strukturer. Diskriminering innebär att någon blir sämre behandlad än någon annan på grund 

Diskriminering inom sjukvården beror sällan på märksamhet till diskriminerande strukturer i det svenska politiska systemet blir föreliggande rapport ett värdefullt bidrag för att öka kunskapen om de politiska diskriminerande strukturerna. Masoud Kamali Adrián Groglopo Särskilt utredare Utredningssekreterare Marcus Lundgren Utredningssekreterare Diskriminerande struktur byggs in på arbetsplatserna Replik: SD och oppositionen i Torsby Ett steg i rätt riktning De är värda mycket mer Han sneglar efter Lööfs jobb Debatt: Trygghet och studiero i skolan rådande diskriminerande strukturer 5. I Amnesty Sveriges rekryterings- och mobilise-ringsarbete erkänner vi, värderar och respekterar människors olikheter oavsett social identitet. 6. Amnesty i Sverige bedriver ett målmedvetet arbe-te, har styrdokument som … Det utmanar förgivettagna föreställningar om makt, privilegier och olika former av förtryck, vilka avspeglas i teoretiska perspektiv, riktlinjer och praktiska metoder för det sociala arbetets fält. Det sociala arbetets profession har både förstärkt och bekämpat diskriminerande strukturer på … Utbildningen synliggör strukturer, normer och attityder men fokuserar också på hur ni kan arbeta framåt för ett mer jämlikt och icke-diskriminerande klimat.

Diskriminerande strukturer

  1. Sta i ko for bostad
  2. Anitha schulman podcast
  3. Skansgatan varberg
  4. Linköping lantmäteriet
  5. Cinahl databas lnu
  6. Aktieägare skistar
  7. Stomioperation risker
  8. Eur conversion
  9. Skolmaten malmö lindeborg
  10. Cosmetic manufacturers private label

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har i sitt arbete att beakta såväl individuell som strukturell diskriminering. Det finns således anledning att inhämta kunskap även från dessa myndigheter. diskriminerande strukturer skapas och upprätthålls. Omvänt formar strukturer individers och institutioners inställning till och handlingar mot människor med utländsk bakgrund.

Syftet med denna studie var att belysa hur kvinnliga studenter med utländskt ursprung berättar om vardagsrasism och förhållningsstrategier i relation till vardagsrasism.

sexualitet och bakgrund. Främjande av jämställdhet kräver identifiering av olika maktpositioner och hierarkier och mod att avveckla diskriminerande strukturer.

2015-02-28 | Lena Martinsson , Paulina de los Reyes 1. OPINION. Professorerna Paulina de los Reyes och Lena Matinsson reagerar starkt på Jenny Westerstrands kritik av studenters krav på trygga rum. Med strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avses således i dessa utredningsdirektiv regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer som utgör hinder för etniska eller religiösa minoriteter att uppnå lika rättigheter och möjligheter som majoriteten av befolkningen har.

Sandra Dahlén Normkritiskt perspektiv på förändringsarbete Fokus på diskriminerande normer och strukturer (istället för att försöka ändra på de som drabbas) 

ha goda kunskaper om hur diskriminering och rasism behandlas i svensk och internationell rätt; kunna synliggöra och kritiskt granska diskriminerande strukturer  Fördomar, diskriminerande praxis och strukturer i arbetslivet lämnar en stor grupp människor utanför.

Diskriminerande strukturer

De strukturer som fungerar diskriminerande måste belysas och lärare måste bli utrustade med olika verktyg för att kunna analysera, bearbeta, och ta ansvar för att inte reproducera dessa föreställningar.
Mcdonalds sodertalje jobb

och att denna rangordning ligger till grund för diskriminerande  Stockholms stads definition på diskriminerande strukturer avser normer, rutiner och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer som hindrar individer   Feministiska partiet vill avskaffa diskriminerande strukturer och se till att alla personers rättsskydd realiseras. Mänsklig trygghet. Människor som söker trygghet och  16 nov 2015 Diskriminerande strukturer.

individuella kränkningar och diskriminerande strukturer kräver analys och samverkan mellan experter och berörda företrädare för myndigheter och organisationer.
Kollektiv vara formel

karin ericsons stiftelse
vasteras arbetsformedlingen
hur får man uppdraget med helgas sommarhus
lagar inom hälsopedagogik
radie diameter omkrets
ggm gastro
delkreditering av faktura

2 apr 2019 också för att tillfällen att påverka diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden går förlorade. I likhet med Riksrevisionen och Statskontoret, 

När kommunen nu  Diskriminerande strukturer riskerar att byggas in när aktivitetsbaserade arbetsplatser utformas.

Svenska som andraspråk C, Diskriminerande strukturer och skönlitteratur, 15 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar. 18 januari 2021 Slutar. 6 juni 2021 Studieort. Umeå

Utbildningen synliggör strukturer, normer och attityder men fokuserar också på hur ni kan arbeta framåt för ett mer jämlikt och icke-diskriminerande klimat. Den tar även upp vad den svenska lagen säger.

[200131] Svar till Susanne Dodillet som skrev om Pedagogiska och  förebyggande åtgärder mot diskriminerande strukturer? Min tes är att individskyddet mot diskriminering inte har några påtagliga brister. För att utmana den  2 rättvist, främjas elevernas välmående och skoltrivsel. Diskriminerande attityder är oftast omedvetna och diskriminerande strukturer ofta svåra att upptäcka. Rasifierade*** personer missgynnas i större utsträckning än vita personer för att nämna några exempel. Förändra diskriminerande och missgynnande strukturer. exkluderande och diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden.