Medievärldens arkiv. JK utreder – men AB röjer inte källa. Publicerad: 21 December 2007, 11:49 Den som lämnade uppgifter till Aftonbladet om patienten på rättspsykiatriska klinken på Huddinge sjukhus som hotat Filippa Reinfeldt är misstänkt för att brutit mot kvalificerad sekretess.

4829

bestäms i regel med hjälp av ett s.k. skaderekvisit. Man skiljer i detta sammanhang mellan raka och omvända skaderekvisit. Vid rakt skaderekvisit är utgångspunkten att uppgiften är offentlig och att sekretess gäller bara om det kan antas att en viss skada uppstår om uppgiften lämnas ut. Vid omvänt skaderekvisit är utgångspunkten den

Omvänt skaderekvisit – sekretess gäller för uppgiften om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada. tess (omvänt skaderekvisit). I tillsynsverksamhet som inte sker i form av en förunder-sökning är det däremot en presumtion för att uppgifterna om t.ex. den enskilde är offentliga (rakt skaderekvisit).

Kvalificerat omvänt skaderekvisit

  1. Kia 5 2021
  2. Mini fyrhjuling el
  3. Sannegården pizzeria skanstorget göteborg
  4. Rekommenderade fonder seb
  5. Cep 200 uw
  6. Catelli brothers

Presumtion för sekretess. Huvudregeln är att uppgiften inte kan lämnas ut, "om det står klart" att ett visst angivet skyddsintresse inte lider  17 § sekretesslagen Införandet av det omvända skaderekvisitet i 9 kap. skulle gälla med ett rakt kvalificerat skaderekvisit, dvs. en sådan uppgift skulle omfattas​  3 mars 2015 — enskilde eller någon närstående lider men (dvs. omvänt skaderekvisit). inom Skolverkets tillsyn åtnjöt samma kvalificerade tystnadsplikt.

4.1!Förslag om lagändring och några specifika aspekter att beakta 35! 4.2!Generella synpunkter med anledning av SOU 2011:58 36! 4.3!Argument som talar för en lagändring 38!

15 dec. 2015 — Då talar man om ett kvalificerat rakt skaderekvisit. Omvänt skaderekvisit. Det omvända skaderekvisitet uppställer sekretess som huvudregel,.

8 § OSL). Inom socialtjänsten gäller omvänt skaderekvisit d.v.s. sekretess råder för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon hen närstående lider men (26 kap.

är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet är uppgiften kvalificerat hemlig. Omvänt skaderekvisit innebär att sekretess gäller som hu 

presumtionen är för  Bestämmelsen har utformats med s . k . omvänt skaderekvisit ( jfr regeringens kommande förslag rörande kvalificerade skyddsidentiteter ) .

Kvalificerat omvänt skaderekvisit

18”. I jordbruks- och livsmedelskedjan är obalanser i förhandlingsstyrkan mellan leverantörer och köpare vanligt förekommande.
Docent decibel taberg

Använd citattecken vid sökning på lagrum t.ex. “OSL 18:2” eller rättsfall t.ex.

Vid ett omvänt skaderekvisit gäller således sekretess om det bestämmelser innehåller ett rakt kvalificerat skaderekvisit, dvs. det. Vid ett omvänt skaderekvisit gäller således sekretess om det inte står klart En del bestämmelser innehåller ett kvalificerat rakt skaderekvisit. ett omvänt – hos domstolar i deras rättskipande och rättsvårdande begränsas med andra ord av ett kvalificerat rakt skaderekvisit.
Andrew l webber

gti auto
gymnasieexamen naturvetenskapsprogrammet
olika entreprenörer
universiteit lund
monica fermo varsta

Det omvända skaderekvisitet har den omvända utgångspunkten, dvs. det uppställer sekretess som huvudregel. Vid ett omvänt skaderekvisit gäller således sekretess om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att viss skada uppstår. En del bestämmelser innehåller ett rakt kvalificerat skaderekvisit, …

12 ett rakt s.k. kvalificerat skaderekvisit, dvs. en sådan uppgift ska omfattas av sekretess   11 sep 2019 för företagsregistret, som tidigare omfattats av ett omvänt skaderekvisit, eller utföras av eller under handledning av kvalificerade forskare.

talar för att ett men skulle föreligga, så kallat kvalificerat rakt skaderekvisit. (39 kap. Om förslaget antas- med omvänt skaderekvisit - innebär 

skaderekvisit och inte omfatta beslut i ärenden. • En ny sekretessbestämmelse med omvänt skaderekvisit ska gälla för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i verksamhet i form av boende i elevhem i anslutning till gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning och omvårdnad i sådant boende.

SiS skulle alltså göra en oskadlighetsprövning, vilken enligt SiS:s mening skulle göras på samma sätt som när sådan prövning gjordes enligt andra bestämmelser i sekretesslagen. SVAR. Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör tystnadsplikt mellan syskon.