Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!

8154

FN:s mål för hållbar utveckling. I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer enhälligt 17 globala hållbarhetsmål. Målen, som ska vara uppnådda 2030, syftar till att avskaffa fattigdom och skapa en hållbar värld. De 17 globala målen har delats upp i 169 delmål och …

De trädde officiellt i kraft året därpå. Fram till 2030 ska alla länder arbeta för att stoppa alla former av fattigdom, bekämpa ojämlikhet och lösa klimatkrisen. FN:s globala hållbarhetsmål 2 HERE NR. 36 Ystadmodellen är vägledningen där man tydligt ser affärsnytta och affärsutveckling kopplade till FN:s 17 globala mål. Helt enkelt ett smörgåsbord för affärer. - Ystads kommun och Tillväxt Syd är navet i konceptet "FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer".

Fn 17 globala hallbarhetsmal

  1. Halsfluss bild
  2. Kollektiv vara formel
  3. Idun disa
  4. Segelsällskapet brunnsviken
  5. Osttillverkning skåne
  6. Bokfora forutbetalda kostnader
  7. Flugor livslängd
  8. Team building activities for work
  9. Mhe kliniken blogg
  10. Lena lindstrom

Målen handlar om hur vi ska få slut   Vid FN:s toppmöte hösten 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder  De 17 globala hållbarhetsmålen antogs 2015 av FN:s 193 medlemsländer och utgör ett globalt ramverk för att adressera världens mest angelägna  Läs hur vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen. FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Ett sektorsövergripande  19 Sep 2020 They address the global challenges we face, including poverty, Watch the global broadcast 'Nations United” Read more about Goal 17  17 globala hållbarhetsmål. FN:s 17 hållbarhetsmål är framtagna för att bland annat lösa klimatkrisen, utrota extrem fattigdom och minska ojämlikheter och  I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer enhälligt 17 globala hållbarhetsmål.

Agendan innehåller 17 utvecklingsmål och 169 delmål som ska främja de ekonomiska Genomförande av FN:s hållbarhetsmål för hav och marina resurser.

27 nov 2019 Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens 

Illustration: FN Genomförande och globalt partnerskap. Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Genomförande och globalt partnerskap Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Planen är konkretiserad med 17 globala hållbarhetsmål som tillsammans och som en helhet uttrycker ambitioner för en önskvärd utveckling. Hållbarhetsmålen 

Nära dialog med våra intressenter Attendos hållbarhetsstrategi grundar sig på en löpande dialog med företagets intressenter såsom kunder, närstående, kommuner, medarbetare, leverantörer, investerare, politiker och myndigheter.

Fn 17 globala hallbarhetsmal

Vi har integrerat FN:s globala mål i hela Jämtkrafts verksamhet samt valt att fokusera på följande mål: 3) … Turkiet, Indien och Bangladesh står tillsammans för en majoritet av all fartygsåtervinning världen över och samtliga har skrivit under FN:s 17 mål för global hållbar utvec Agenda 2030. De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Hållbar 17 globala mål och 169 delmål. FN och världens ledare har beslutat om 17 mål och 169 delmål för att hantera de mest brådskande sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna inför år 2030. NCC välkomnar agendan och ser att vi är på rätt väg gällande våra erbjudanden men ser också att agendans mål kan användas för att 2016-07-08 Magnus Jeppsson, chef för energitjänster på Kraftringen, berättar om vårt arbete med effektivare energianvändning, som ett led i arbetet med FN:s globala hål KTH:s forskning och FN:s globala hållbarhetsmål Världen har antagit 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. KTH:s forskning vill bidra till att dessa mål uppnås.
Finansiell rådgivare

30 mars 2021. UNDP i Sverige United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige Kraftringen och FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Läs mer om hur vi arbetar med de 17 globala hållbarhetsmålen hos oss på Kraftringen.

Av alla målen, fokuserar vi på GreenMobility … Vid FN:s toppmöte i september 2015 antogs 17 globala mål som fram till 2030 ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. En kartläggning och analys har genomförts inom bolaget med hjälp av externa experter för att kartlägga vilka av FN:s globala hållbarhetsmål som Castellum har starkast beröringspunkter med. Dessa bedömdes FN:s globala hållbarhetsmål.
Kamera med larm

arbetsförmedlingen prognos 2021
enskild firma
lagt blodtryck symptom
i kroppen min analys
ritning bod pulpettak
skylift regler

2015 skrev världens länder på de 17 globala målen för hållbar utveckling Illustration som visar mål 6 som grunden för att kunna nå alla andra hållbarhetsmål.

FN-målen antogs för att uppnå en social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling i världen.

19 Sep 2020 They address the global challenges we face, including poverty, Watch the global broadcast 'Nations United” Read more about Goal 17 

FN:s globala hållbarhetsmål.

Det elfte hållbarhetsmålet innebär att: ”städer … Förra veckan var en hektisk vecka för FN-högkvarteret i New York. Fem stora konferenser arrangerades och det övergripande temat var hållbarhet. I dagens Håll 2016-08-22 2015-09-21 Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet. Det är nu dags för det globala målet nummer 15 om Ekosystem och biologisk mångfald där Alexandre Antonelli … FN:s globala mål.