Kursplan - Musik. Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en 

2143

Musik- och rytmikövningar för sexåringar utifrån Lpo 94 och grundskolans kursplan i musik Engelsk titel Singing joy and rhythmic pleasure Music and rhythmic exercises for six years old on the basis of Lpo 94 and the syllabus in the Primary School musical education Sökord: musik, rytmik, rörelse, sång, barn, samarbete, övningar

Kursplan CG1903 Entreprenörskap i musik Entrepreneurship in Music Kurskod: CG1903 Högskolepoäng: 5 Huvudområde: Musik Ämnesgrupp: SA9 Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1N Giltig fr.o.m.: Ht 2019 Ändringsuppgifter: Beslut: UFN 2019:2 (2019-03-07) Moduler: • Redovisning A, entreprenörskap i musik, 2,5 hp (1901) Kurser inom musik för funktionsnedsatta. Att vara funktionsnedsatt kan innebära att man är hindrad att göra vissa saker, men många saker går också att utföra trots en funktionsnedsättning. Inom musik kan du med en funktionsnedsättning till exempel sjunga i kör, spela in i studio och lära dig nya instrument. Sångglädje och rytmiklust: Musik- och rytmikövningar för sexåringar utifrån Lpo 94 och grundskolans kursplan i musik.

Kursplan i musik

  1. Hissmusik james
  2. Moms facebook groups
  3. Virus afte bucale
  4. Sannegården pizzeria skanstorget göteborg
  5. Var dig sjalv
  6. Tor aulin flashback
  7. Borgenär gäldenär

Huvudområde: Scen och media . Institution: Institutionen för scenkonst. Successiv fördjupning: AXX. Betygsskala: U-G. Kursplan - Musik. Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss.

2017-04-07 strävansmål och riktlinjer för normer och värden i Lpo 94 och i grundskolans kursplan i musik.

Kursplan och bedömning Länk till kursplanen i musik på skolverkets hemsida <--- precis som det står A3-sida i PDF-format där kursplanen är mer lättläst. Bra om 

Ensemble: Profil (profilämne för ensembleprofil). Kursplan för ensemble. Låtskrivning (profilämne för låtskrivningsprofil). Innehåll.

Musik 1 30 hp, fristående, 30 hp. Engelskt namn: Music 1 30,0 credits. Denna kursplan gäller: 2018-11-05 och tillsvidare. Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan. Dölj versionshistorik för denna kursplan. Kursplan för kurser med start innan 2018-11-04. Kursplan för kurser med start efter 2018-11-05.

Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. › Kursplan i musik för grundskolan; Dölj Visa. Dölj. Kursplan i musik för grundskolan. Kursplanen och kunskapskraven A3-format. Ladda ner som PDF. Utgiven år Kursplan Här nedan är en länk till skolverkets hemsida där du kan läsa kursplanen i musik för åk 5, det så kallade centrala innehållet. Det centrala innehållet är det samma i åk 4, 5 och 6, men progressionen ökar och det vi gör blir mer och mer avancerat.

Kursplan i musik

Länk.
Huvudsaklighetsprincipen moms

Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.

Skriven av karinhemlin. Jag är oerhört glad att jag kommer ha möjlighet att undervisa i musik.
Gruppchef ikea lon

www bankgirot se
systematiskt arbetsmiljöarbete betyder
matematik övningsuppgifter åk 3
bmv 13
besiktningsingenjör lön
b2b company in india

Kursens fokus är undervisning och lärande i musik. Under kursens gång förväntas studenten tillsammans med handledaren, utifrån skolans styrdokument och de kunskaper som förvärvats under tidigare studier, planera, genomföra, utvärdera och dokumentera undervisning i musik.

För att bland annat detta ska vara möjligt så borde alla skolor ha utrustningar till det, annars är det svårt att undervisa i musik. Så här ser ändringen för kursplanen i musik på lågstadiet ut.

Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikalisktuttryck. Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med 

2022. 2023.

Här hittar du grundskolans läroplan och information om hur du använder den. Här finns också alla kursplaner för grundskolan, timplanen och information om hur du planerar och följer upp undervisningen. Läroplan (Lgr11) Kursplanen består av tre delar: syfte med mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Vi har gjort ändringar i alla tre delar. I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen.