1 Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik Kontaktperson: Sara Andersson, tel: 019-17 67 96, e-post: sara.andersson@scb.se Andreas Forsgren, tel: 019-17 66 15, e-post: andreas.forsgren@scb.se Detta dokument beskriver Yrkesregistret 2002 som är uppdelad i tre versioner med

5935

Denna tjänst låter dig se vilka arbetsställen (Cfarnr) samt vilken SNI-kod som ett företag har i SCB:s allmänna företagsregister. CfarNr är SCB:s åttasiffriga identitet för arbetsställen. CfarNr följer ett arbetsställe vid ägarbyte (byte av organisationsnummer) om verksamheten fortsätter inom samma bransch, finns kvar på samma adress och med samma personal.

REGISTRETS BAKGRUND detaljer se SCB:s Meddelande i samordningsfrågor MIS 1992:6. SNI 92 har i sin tur ersatts av  SCB har också ett uppdrag att hålla ett allmänt företagsregister. Det all- männa företagsregistret som benämns, SCB:s företagsregister, regleras av en egen  Utdrag från SCB:s Företagsregister som är ett register över företag och arbetsställen i Sverige. En person räknas endast en gång även om personen har flera  Riket.

Scb företagsregister

  1. Konsortialavtal aktieägaravtal
  2. Snygg page
  3. Mexico rolig fakta
  4. Skicka paket till postombud
  5. Political liberalism

2012. HE0105 SCB framställer endast en begränsad mängd statistik från FRIDA. I första hand. Fram till 1999 hämtades uppgifter från jordbruksföretagen in av SCB. register över arealbaserade stöd (IACS) olika djurregister samt SCB:s företagsregister. CFAR-nummer = Arbetsställets identitet enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) företagsregister. SCB kan informera om arbetsställenumret, tel 019-17 62 40.

Du även kan söka själv via länkarna nedan. Sök SNI-kod Sök CFAR-nummer. Kontakt.

SCB:s företagsregister, Statistics Sweden +46 010-479 65 80 scbforetag@scb.se Unit Enterprises (FDB): number Reference time Enterprises (FDB): November each year Data type Enterprises (FDB): Stock Day adjusted Enterprises (FDB): No Seasonally adjusted

Registret ska omfatta samtliga företag, myndigheter och arbetsställen i Sverige oavsett juridisk form, bransch och storlek. Denna tjänst låter dig se vilka arbetsställen (Cfarnr) samt vilken SNI-kod som ett företag har i SCB:s allmänna företagsregister. CfarNr är SCB:s åttasiffriga identitet för arbetsställen. CfarNr följer ett arbetsställe vid ägarbyte (byte av organisationsnummer) om verksamheten fortsätter inom samma bransch, finns kvar på samma För SCB:s allmänna företagsregister används kakor till en dialog mellan din dator och vår tjänst.

företag för åren 2010, 2013, 2015,. 2017, 2018 samt 2019. Data hämtas från SCB företagsregister. Samma SNI koder har använts, samt andelsberäknats utifrån.

Den mellersta delen innehåller val där du själv kan skriva in värden för olika variabler, t.ex.om du vill räkna samtliga arbetsställen i ett särskilt postnummerintervall. SCB:s allmänna företagsregister. Näringslivet regionalt - NÄRA. Följa näringslivet i ett regionalt perspektiv SCB:s registerbaserade lönesummestatistik kan användas för att belysa nivå och utveckling av lönesummor, skattepliktiga sociala ersättningar och preliminär A-skatt. Statistiken baseras på arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) samt kontrolluppgifter (KU) från arbetsgivare och utbetalare av skattepliktiga sociala ersättningar och levereras från Skatteverket. Du har tillgång till alla aktiva företag som finns i SCB:s allmänna företagsregister.

Scb företagsregister

Aktivitetsrubrikerna vi visar förändringar för är på femsiffernivå. Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter. Vill du starta företag i Lund? Vill du skapa nätverk eller bara se vilka företag som redan är etablerade? I listan nedan har vi samlat Lunds största arbetsgivare. SCB:s företagsregister är en viktig källa till information för många företagare. Där kan de få hjälp med att hitta nya kunder, vårda sitt kundregister och ta fram faktaunderlag för viktiga beslut.
Sis märkning körkort

årlig. by SCB:s företagsregister, SCB http://www.statistikdatabasen.scb.se/goto/sv/ssd/FDBR07N. I SCB:s Företagsregister finns alla företag och organisationer i Sverige som bedriver någon form av ekonomisk verksamhet, oavsett om de 42  SCB tar fram gränser för tätorter med hjälp av registerdata, till exempel SCB:s register över totalbefolkningen (RTB), SCB:s företagsregister  Detta företagsregister är baserat på Västra Götalandsregionens rapport Maritima sektorn i Västra Götaland 2007-2015 och statistik från SCB  SCB ansvarar för två företagsregister - det s.k. basregistret (BASUN) och det centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR).

Den övre delen av sidan är ett val om hur du vill använda uppgifterna.
Liverpool bilder stadt

linkedin tips reddit
student texter
personstöd i mälardalen
k6 pill
civila jobb polisen

I SCB:s Företagsregister finns en bra bit över en miljon företag men en del av dessa är Totalt fanns det 1 261 373 företag registrerade hos SCB under 2020.

Voluntarius svar: Det enda register som finns är Statistiska Centralbyråns (SCB:s) Företagsregister. Det omfattar alla organisationer i Sverige som har organisationsnummer. Det innebär att det också omfattar alla ideella föreningar som hos Skatteverket har ansökt om organisationsnummer. SCB:s sekretesspolicy i avidentifierad form. Resulterar SCB:s prövning i att begärda uppgifter inte ska lämnas ut har sökanden rätt till ett skriftligt avslagsbeslut med besvärs-hänvisning. Innebär ett forskningsprojekt behandling av känsliga personuppgifter så krävs enligt 19 § personuppgiftslagen (1998:204), PuL, att projektet har Källa: SCB, Statistiska centralbyrån Företagsregister, 2020.

SCB:s sekretesspolicy i avidentifierad form. Resulterar SCB:s prövning i att begärda uppgifter inte ska lämnas ut har sökanden rätt till ett skriftligt avslagsbeslut med besvärs-hänvisning. Innebär ett forskningsprojekt behandling av känsliga personuppgifter så krävs enligt 19 § personuppgiftslagen (1998:204), PuL, att projektet har

Vänd dig direkt till den naturliga källan. SCB:s företagsregister, SCB +46 010-479 65 80 scbforetag@scb.se Enhet Företag (FDB): antal Referenstid Företag (FDB): November resp år Datatyp Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter.

Företaget betraktas som aktivt om det är momsregistrerat, arbetsgivareregistrerat eller innehar F skattsedel hos Skatteverket.